top of page

"הרבה יותר מחבר"

פעילות ייחודית בה מגיעים כלבים טיפוליים לבתי ספר מהחינוך המיוחד.

אוכלוסיית בית הספר מתאפיינת בלקויות למידה מורכבות.

מדריכ/ה מהכלבייה מגיעה מידי שבוע להיפגש עם מספר קבוצות של תלמידים, ביניהם קבוצות משולבות עם ילדי בית ספר רגיל החולקים יחד איתנו את המתחם.

בבתי ספר בהם הלקויות מורכבות יותר הילדים מקבלים טיפול פרטני - מדריך עם כלב לילד.

בין הכלבים, הילדים ובתיווך המדריכים נוצר מפגש מעצים, מלמד, מרתק שבו הילדים מובילים פעילות ונהנים יחד. 

הפעילות מפתחת את תחושת העצמאות של הילדים, ואת היכולות התקשורתיות שלהם.

bottom of page